Stormen Egon


Återigen har det stormat i vårt område och totalt föll i en första bedömning tre miljoner kubikmeter.

Vi har börjat få en bild över omfattningen på skadorna efter Egon. Enskilda skogsägare har drabbats hårt men volymerna är inte större än att de kan hanteras inom den normala verksamheten.

De största skadorna är troligen i följande geografiska områden:

  • Borås/Alingsås/Vänersborg/Falköping
  • Gränna/Tranås
  • Sävsjö/Vetlanda

Vi kommer så snart det är möjligt att i första hand sätta in våra gallringsresurser för att upparbeta vindfälld skog i de drabbade områdena.

När du blivit drabbad av storm finns det många viktiga saker att tänka på. Här hittar du en checklista >>

Varmt välkommen att kontakta din lokala VIDA inköpare för råd, vägledning och hjälp med planering/uppbearbetning. Kontaktuppgifter hitta du här >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt