Spetskompetens inom Naturvårdande skötsel


Under september har ett antal av VIDAs inköpare och entreprenörer genomgått en utbildning i Naturvårdande skötsel.

Målet med utbildningen är att vi ska bibehålla eller skapa bestånd med högre biologiska värden, sk NS-bestånd. Utbildningen har genomörts i samarbete med Skogsstyrelsen.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt