Skogsmässa i Emmaboda


Den 4-5 maj arrangerades mässan Skog och Traktor på Emmaboda flygbana utav förlag Albinsson och Sjöberg.

Den 4-5 maj arrangerades mässan Skog och Traktor på Emmaboda flygbana utav förlag Albinsson och Sjöberg. Temat för branschmässan var skogsbruk som kompletterades med jakt- och viltvård. Mässan lockade över 100 utställare och på plats hittade man allt för sitt skogsbruk. Allt från visning och demonstrationer av skördare och skotare, traktorer, terränggående fordon, flishuggar, vedmaskiner, värmepannor, motorsågar, skydds- och jaktkläder, viltfällor, tillbehör av olika slag och mycket annat. På plats på lördagen fanns även veterantraktorer och veteranlastbilar. VIDA fanns på plats med sina inköpare som svarade på besökarnas skogliga frågor. Mässan lockade totalt 5 300 besökare.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt