Skogskvällar på pallfabriken


Nu har vi haft två uppskattade skogskvällar på vår pallfabrik i Vimmerby.

Platschef Christer Johansson visade runt i fabriken. VIDAs inköpare presenterade vårt analysverktyg VERA och Magnus Petersson, VD VIDA Bruza, berättade om sågverket och det rådande marknadsläget. Tack alla som kom!

Läs mer om VIDA Packaging i Vimmerby >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt