Skogsdagen i Kompersmåla


Skogsdagen på Kompersmåla gård har nu gått av stapeln. Cirka 150 besökare kom från både Småland och Blekinge. VIDA informerade om marknaden och visade upp både slutavverkning och gallrings maskiner.

Thomas Lindqvist berättade om Kompersmåla gård och dess historia. Roland Winqvist tog upp ämnet ädellövskog och vad det finns för bidrag att söka från skogsstyrelsen som han representerade. Det bjöds på kaffe kaka och korv ute i det fria. Vi tackar både besökare och deltagare för en trevlig dag och hoppas på återseende snart.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt