Skogsdag i Odensjö


Risk eller möjlighet var temat för VIDAs skogsexkursion hos markvärdarna Ammi Johansson och Magnus Andersson i Björkenäs, Odensjö lördagen 6 april.

Ett 30-tal skogsägare slöt upp till diskussion när VIDA presenterade det nya analysverktyget.Arrangören Göte Carlsson, VIDA, hade förberett med lämpliga skogsbestånd.Carl-Johan Dunge, Skog & Lantbruk presenterade verktygetRisk eller möjlighetför att bedöma rätt avverkningstidpunkt. Verktyget hjälper dig att bedöma om det är bättre att avverka nu eller låta beståndet stå ytterligare 10 år. Verktyget sätter pengar på möjligheten att ha beståndet kvar i skogen till ev. högre framtida rotnetto jämfört med att avverka nu och sätta in pengarna på banken och låta ny skog växa på marken. Hänsyn tas till skogstillståndet och risker som storm och insekter.

Ulf Johansson SLU berättade om produktionsekonomi och alternativa trädslag samt Bernt Fransson, Skog & Lantbruk informerade om generationsskifte och fastighetsmarknad.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt