Skogsägarkväll i Möcklehult


Torsdag den 2 februari arrangerade VIDA en skogsägarkväll i Möcklehultskola. Jörgen Henriksson VD för VIDA Skog AB fanns på plats för att berätta om VIDA koncernen samt ge en lägesrapport från marknaden.

Torsdag den 2 februari arrangerade VIDA en skogsägarkväll i Möcklehultskola. Jörgen Henriksson VD för VIDA Skog AB fanns på plats för att berätta om VIDA koncernen samt ge en lägesrapport från marknaden. VIDAs inköpare Per Carlsson redogjorde för hur du som skogsägare med lätthet kan öka intäkterna ifrån vårt skogsbruk med en aktivare skötsel samt de olika val av trädslag som finns. Denna kväll var även Christer Sandströ från Skogsstyrelsen inbjuden för att informera om stöd som finns att söka inom EU:s landsbygdsprogram.
Tack till alla som medverkade denna kväll.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt