Skogsägarkväll i Byholma


Den 10 maj arrangerade VIDA tillsammans med John Deere en familjeskogsägarkväll på VIDA s anläggning i Byholma. Temat för kvällen var från stubbe i skogen till flis i panna.

Jörgen Henriksson, VD för VIDA Skog presenterade VIDA och VD Lars Göran Harrysson för
VIDA Energi, redogjorde för hur VIDA ser på Byholma-anläggningen idag och dess visioner. E-maskiner fanns på plats och systemet TimberLink fick man pröva på i en simulator. På plats kunde man även hitta allt inom röj och motorsågar, arbetskläder, skogsutrustning, fyrhjulingar och skogsplantor med mera.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt