Omfattande investering i nya virkestorkar


VIDA ökar sin produktionskapacitet med en omfattande investering i nya virkestorkar

VIDA ökar sin produktionskapacitet med en omfattande investering i nya virkestorkar. Investeringen uppgår till 65 milojoner kronor och omfattar inklusive mark- och grundläggningsarbeten, fyra nya kanaltorkar med en total kapacitet på 185 000 m3 per år. Kanaltorkarna, som levereras av Valutec, kommer att driftsättas under hösten. 

De nya kanaltorkarna kommer att innebära en bättre genomströmning och en jämnare kvalitet i vår produktion. Kanaltorkarna kommer att placeras på sågverken i Alvesta, Hestra, Hästveda och Vislanda och utgör i huvudsak ny kapacitet, även om de till viss del också ersätter äldre utrustning.


Kontakt

Måns Johansson
Vice koncernchef:  Måns Johansson
Skicka epost

Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt