Nyutnämnd VD för VIDA Hestra AB


PG Lundmark har anställts som VD för VIDA Hestra AB

PG Lundmark har anställts som VD för VIDA Hestra AB. Han kommer närmast från en tjänst som sågverkschef på Älvsbyhus sågverk. PG har en skoglig utbildning i botten och har jobbat i branschen i större delen av sitt arbetsliv. Tillträdesdatum är ännu ej fastställt.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt