Nytt inköpskontor i Simlångsdalen


Inköpskontoret i Unnaryd har flyttat till Simlångsdalen. Den nya adressen är VIDA Skog AB, Åbacken 104, 310 38 Simlångsdalen.

Kontoret ligger i anslutning till Tönnersjöhedens försökspark och bemannas av Thomas Dunsjö. Varmt välkommna att kontakta oss!

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt