Nytillskott i VIDA Skog(en)


Carl-Fredrik "Kalle" Stolt har börjat som virkesinköpare på VIDA Skog område Väst.

Kalle är stationerad på kontoret i Borgstena och hans huvudsakliga köpområde är Marks, Varberg
och Kungsbacka kommun.

 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt