Nyanställd inköpare VIDA Skog Väst


Arvid Setterberg börjar som virkesinköpare på VIDA Skog område Väst i början av februari.

Arvid kommer att ha sin huvudsakliga kontorsplats i Vänersborg men kommer även utgå från Sollebrunnskontoret. Han kommer närmast från egen verksamhet och har en Skogsmästarutbildning i botten.

 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt