Nyanställd inköpare i VIDA Skog AB Väst


Andreas Eriksson har anställts som inköpare i VIDA Skog AB

Andreas Eriksson har anställts som inköpare i VIDA Skog AB och kommer förstärka VIDAs västra inköpsområde. Andreas är utbildad skogsmästare och kommer nu senast från en tjänst som virkesinköpare på Holmen Skog region Norrköping. Andreas med familj kommer flytta tillbaka igen till Hestraområdet runt årsskiftet. Han tillträder sin nya tjänst den 2 januari och kommer vara stationerad på kontoret i Hestra. 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt