Ny lag om användning av motorsåg


Från och med den 1 januari 2015 måste du som använder motorsåg yrkesmässigt ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat.

För att kapa vindfällen måste man ha genomgått minst A + B + S (s=skadade träd, vindfällen) samt ev C (trädfällning avancerad) nivå. Nu när det återigen har stormat är det många som behöver C-nivå då det ofta handlar om besvärliga träd och vindfällen.

Lagen gäller inte självverksam så länge du utför arbete på din egen fastighet, men du får alltså inte hjälpa grannen utan rätt nivå på utbildning.

Här hittar du mer om de nya kraven och övergångsbestämmelserna >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt