Ny inköpare på plats


VIDAs nya inköpare Andreas Eriksson finns på plats i Hestra.

From måndagen den 2 januari finns vår nya inköpare Andreas Eriksson på plats i Hestra. Har du några frågor, kontakta gärna Andreas på 070- 510 66 23 eller maila honom på andreas.eriksson@vida.se.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt