Moderna hjälpmedel i skogen


VIDA medverkade på workshopen "Moderna hjälpmedel i skogen" i Värnamo, arrangerad av Skogkompentens Syd. Pierre Qvist från VIDA Skog var en av föreläsarna. Framtidens kommunikation och stöd till och från maskinerna var ämnet.

Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt