Meddelande om Canfor Corporations förvärv av Vida AB


Bäste Skogsägare,

Som ni säkert läst i media har vi undertecknat en avsiktsförklaring att sälja 70% av aktierna i Vida till Canfor Corporation med sin bas i Vancouver. Tillsammans med Canfor blir vi näst störst i världen på sågade trävaror med en produktion på ca 12 miljoner m3, vilket motsvarar hela Finlands produktion eller 2/3 av Sveriges.

Canfor har en sågverkskultur som liknar vår med mycket kunskap vad gäller teknik, produktion och inte minst har de som oss sedan många år varit i framkant på marknaden. Man kan faktiskt säga ett de var innovatörer på den enorma kinesiska marknaden för mer än 15 år sedan.

Canfor har liksom vi dubblat sin produktion de senaste 10 åren och har precis som vi för avsikt att fortsätta växa.

Vi, de nuvarande ägarna, kommer att ha majoritet i Vidas styrelse vilket innebär att Vida även fortsättningsvis kommer att drivas som en platt organisation och vara ägarlett. I våra affärer med Er skogsägare kommer ingenting förändras och en fortsatt stark och sund konkurrens på råvarumarknaden kommer att råda. Canfor är mycket imponerande av kvalitén på vår svenska råvara och den skogsskötsel vi bedriver i Sverige. Det resulterar i högkvalitativa trävaruprodukter som efterfrågas i stora delar av världen. De väljer att göra ett insteg i Europa för att växa och investera i Vida då de ser goda möjligheter med det.

Med Canfor Corporation som delägare är det min övertygelse att Vida koncernen kommer att fortsätta växa och leva långt in i framtiden.

Santhe Dahl,
Koncernchef Vida

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt