Många besökare på sommarmötet i Vrigstad


Sommarmötet i Vrigstad är en landsbygdsdag för lantbruk och landsbygd som arrangeras av Hushållningssällskapet.

Ett hundratal utställare fanns på plats, varav en var VIDA Skog. Mötet besöktes av ca 5 000 personer. Våra inköpare Jonas Claesson, Erik Stråhle, Johan Larsson, Per Carlsson och VIDA Energis Richard Bexell fanns på plats för att besvara frågor från många engagerade besökare.

Sommarmöte Vrigstad 1

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt