Lyckad skogsdag på Toftåsa Gård


Det blev en lyckad och varierande skogsdag i härligt sensommarväder. Tack alla som kom!

Temat för dagen var plantering, röjning, gallring, slutavverkning, naturvård mm. Sammanlagt deltog cirka 90 personer. Dagen arrangerades av LRF. Medverkade gjorde VIDA, Skogsstyrelsen, Sparbanken Eken mfl.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt