Lyckad skogsdag i Rimshult


Över 100 deltagare och strålande sol. Allt från röjning till slutavverkning fanns i programmet. Det bjöds även på en del kultur i form av en pågående kolmila och en gammal tjärdal.

Medverkade gjorde Jan-Erik Gustafsson och Håkan Johansson från VIDA, LRF, Sparbanken Eken, Skogsstyrelsen mfl.

Foto: Tore Ragnarsson


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt