Kolmilan i Östadkulle


Lördag den 5 maj arrangerade VIDA tillsammans med Sundins Skogsplantor en skogsägardag på Lena Bergstena hembygdspark i Östadkulle. Temat för dagen var återplantering.

Lördag den 5 maj arrangerade VIDA tillsammans med Sundins Skogsplantor en skogsägardag på Lena Bergstena hembygdspark i Östadkulle. Temat för dagen var återplantering. Fokus låg på lämplig tidpunkt, plantval, markberedning och nya trädslag. Dagen lockade närmre 100 besökare.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt