Helga fällde 700 000-800 000 skogskubikmeter


Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra.

Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att de mest omfattande skadorna finns i norra Skaraborg, södra delen av Sörmlands län, södra delen av Örebro län samt norra delen av Östergötlands län. Ett område mellan Vänern och Vättern runt Tiveden och Askersund har betydligt större skador än övriga delar. Skadornas omfattning varierar mycket i de berörda länen. 

Bedömningen av skadevolymen grundar sig på de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbrukets aktörer genomfört de senaste dagarna. Inventeringar har gjorts i Jönköpings, Västra Götalands, Sörmlands, Örebro och Östergötlands län. Såväl gran som tall har fallit och skadorna finns framförallt vid nya hyggeskanter, nygallrade bestånd och fröträdställningar.

Stormen Helgas fällda volymer är mindre än stormen Gorm som fällde 2-2,5 miljoner i slutet av november i år.

När du drabbats av storm finns det flera viktiga saker att tänka på. Här hittar du en checklista >>

Varmt välkommen att kontakta din lokala inköpare för rådgivning och hjälp >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt