Härlig skogsdag i Håkarp


På plats fanns Höglandets maskin, LRF Konsult och Länsförsäkringar tillsammans med VIDA. Mycket kaffe, korv och framförallt goda samtal präglade dagen som bjöd på ett underbart höstväder. Tack alla som besökte oss!

undefined


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt