Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Olof Johansson, tf. skogschef Sveaskog, Linda Eriksson, ansvarig Svensk skogspolitik Skogsindustrierna, Magnus Kindbom, chef LRF Skogsägarna, Anna Furness, VD SMF Skogsentreprenörerna, Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik. Foto: Magnus Glans

Målbilderna - ett bra verktyg för ökad miljöhänsyn


Arbetet med förbättrad miljöhänsyn i skogen har tagit ytterligare ett steg framåt. Genom ett handslag bekräftade skogsbruket att man står bakom målbilderna om god miljöhänsyn och att det arbetet kommer att fortsätta.

Arbetet med att ta fram målbilderna inleddes för fem år sedan. I de olika arbetsgrupperna finns deltagare från såväl myndigheter som skogsbolag, skogsägarföreningar och ideella sektorn. Målbilderna innehåller konkret information om vad god miljöhänsyn innebär i praktiken. Sammanlagt finns målbilder för cirka 40 olika hänsynsmiljöer (läs mer på www.skogsstyrelsen.se/miljohansyn).

Handslag för målbilderna 

I förra veckan fanns representanter från LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Sveaskog, Bergvik skog, Skogsstyrelsen och SMF Skogsentreprenörerna på plats i Stockholm  för att visa att man aktivt verkar för att målbilderna om god miljöhänsyn används i skogen.

– Det här är en viktig symbolhandling! Dessutom ska man fira och manifestera när ett bra och rejält jobb har gjorts, menade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Även Magnus Kindbom, chef LRF Skogsägarna pekade på symbolvärdet:

-  Handslaget är en extra bekräftelse på att vi tycker att målbilderna är ett bra verktyg för hur vi ska jobba med miljöhänsynen. Om vi ska få något gjort ute i skogen så är det de här intressenterna som måste vara med.

Förbättrad miljöhänsyn är en gemensam uppgift för skogsbruket, framhöll Anna Furness, vd för SMF Skogsentreprenörerna.

– Det praktiska jobbet där ute i skogen görs av våra medarbetare, men som organisation kan vi sätta tryck på frågan och visa att vi tror på målbilderna. De skapar effektivitet och trygghet och en miljöhänsyn som vi behöver. 

Fortsatt arbete 

Nya målbilder om bland annat miljöhänsyn vid terrängkörning kommer att presenteras inom kort. Under träffen diskuterades de nya målbilderna genom att deltagarna gick en skogspromenad med stopp för olika frågor kring målbilderna.

 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt