Gränsvärden för vrakorsaker


I samarbete med VMF har vi tagit fram en folder om gränsvärden för vrak vid våra mottagningsplatser.

Foldern innehåller information och bildexempel över de mest frekventa vrakorsakerna för timmer, klentimmer och kubb. Syftet med foldern är att den ska vara ett stöd vid aptering för att minska andelen vrak på våra mottagningsplatser. Du hittar foldern här >>.

Önskar du få ett exemplar hemskickat maila vida.skog@vida.se alt ring 0472-439 10.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt