Entreprenörsresa till Alvesta och Hestra


Studiebesök på sågverken, genomgång av aptering och virkesmätning stod på programmet.

Ett 20-tal av VIDAs entreprenörer från Borgstena- och Ulricehamnsområdet besökte VIDAs anläggningar i Alvesta och Hestra. I Alvesta inleddes dagen med en guidad visning av sågen. Därefter hade VMF en genomgång av aptering och virkesmätning. Efter lunchen fortsatte resan till VIDA i Hestra där det blev en liknande övning i aptering men av talltimmer. Dagen var mycket uppskattad och lärorik.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt