Avverka nu eller vänta? Vi har analysverktyget!


För att hjälpa dig att fatta rätt beslut för din skog har vi, i samarbete med Skog & Lantbruk och SLU, tagit fram ett unikt analysverktyg.

VIDA vill att du som skogsägare ska få så bra avkastning som möjligt på den växande skogen. Med hjälp av verktyget kan vi identifiera vilka risker och möjligheter som finns med just ditt skogsbestånd och utifrån det ge dig råd kring hur du värdesäkrar ditt skogsbruk.

Läs mer >>

 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt