Skogsdag i Virestad


Tid: 2018-04-14 10:00 - 2018-04-14 13:00

Välkommen på skogsdag i Virestad där du får möjlighet att träffa Vida, LRF Virestad, Skogsstyrelsen med flera. Du hittar oss i Linnefälle, Virestad, lördagen den 14/4 mellan kl 10-13. Välkommen!

Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt