Företaget med gamla anor


Året är 1867 och Ingemar Svensson startar den första ångsågen i Vislanda. Det är denna etablering som lägger grunden för att 150 år senare vara Sveriges största privata sågverkskoncern.

Göte Johansson, bondpojke från Ryd i Moheda i Småland, var anställd som disponent på sågen i Vislanda när han blev ägare till sågen med det nya namnet Ångsågen i Vislanda. Året var 1954 och kan sägas vara början på VIDAs moderna historia. Tio år senare börjar Götes son Christer på allvar att arbeta på företaget även om han själv uppfattar att han föddes på en brädhög och alltså började jobba på sågen betydligt tidigare. Christer blev senare VIDAs styrelseordförande och en av huvudägarna i VIDA-koncernen.

VIDA TIMBER
1973 bytte Ångsågen i Vislanda namn till det något modernare VIDA Timber. Namnet hämtades från det skeppningsmärke som användes för att märka änden på virket och är förkortning för ortsnamnet Vislanda.

Alvesta Träförädling
1977 förvärvades Alvesta Träförädling som då låg på konkursens rand. Verksamheten bantades och kvar blev ett litet gäng på ca 15 personer som sträavde under ganska knappa förhållanden. I detta gäng skapades en stor krismedventenhet, en stor loajlitet och ett hjärta för att företaget skulle överleva. Man blev en tydlig lillebror till Vislanda som hade uppemot 100 anställda och ca 50 miljoner kronor i omsättning. Vid denna tid producerades 5 000 m3 per år i Alvesta vilket producereras på en dag i hela VIDA-koncernen idag.

Försäljning och återköp
1979 såldes de båda bolagen till Domänföretagen. Anledning var en önskan om generationsskifte från Götes sida och dåvarande skatteregler tvingade fram en försäljning. Personal och ledning blev kvar och sågverken drevs som tidigare. Fyra år senare drabbades Domänverket av en stor kundförlust såsom medförde att man bestämde sig för att avveckla ett antal sågverk, däribland Alvesta Träförädling AB och VIDA Timber i Vislanda. Bolagen utbjöds till försäljning och reslutatet blev att sju av de anställda köpte de båda sågverken av Domänföretagen.

För VIDA Timber och Alvesta Träförädling fortsatte några tuffa år då man kämpade med att förbättra lönsamheten. Lillebror Alvesta tävlade mot storebror Vislanda och reslutatet som uppnåddes i Alvesta och Vislanda under 80-talet möjliggjorde senare byggnationen av den helt nya sågen i Vislanda under 1990-1991.

Förstärkt position i Tyskland
1987 köptes Tom Heurlin i Dalsland. Ett stort steg för den lilla koncernen i Småland som på ett bräde fördubblade sin omsättning och nu även skulle styra ett sågverk i Ånimskog 35 mil bort. Detta förvärv hade till en början stor betydelse för företagets utveckling och innebar bl.a att man förstärkte sin position på den tyska marknaden. 10 år senare såldes bolaget dock igen p.g.a minskad synergi med den övriga verskamheten. Ett par år senare blev sju ägare tre. Två av dessa, Christer Johansson och Santhe Dahl har varit huvudägare fram till våren 2010 då Christer gick i penson.

Urshult och Bruza blir en del av familjen
I slutet av 80- och början av 90-talet förvärvades John Neikter AB i Urshult och Bruza Timber i Hjältevad och Bellö. Två stora förvärv, ett nybyggt sågverk i Vislanda och en påbörjad djup lågkonjunktur. De nya ägarna ansågs möjligen av några som lite våghalsiga.

Vid förvärvet av sågverken i Bruza rekryterades Bruzas VD, Kjell Markusson till sågen i Vislanda. I och met detta kunde Christer öka fokus på marknaden. VIDA var därför tidigit både på den japanska och den amerikanska marknaden. Högkonjunkturen som sedan följde gav stor effekt med hjälp av de nya förvärven. Stor kapacitet och god lönsamhet.

VIDA Packaging föds
1999 blev Santhe Dahl utnmände till koncernchef. 2000 förvärvades Ljungby Sågverks AB vilket medförde att man kunde specialisera sig på att såga gran i Vislanda och fur i Ljungby. Strategin att specialisera sågverken, få långa serier och minimera sortimentet på varje sågverk har sedan dess varit i fokus. Samma år köpets även Niab i Hestra. Förutom sågverk fanns här också en emballageproduktion som tillverkade pallar, pallkragar och kabeltrummor. Detta förvärv blev födelsen av VIDA Packaging.

Förvärv i Borgstena
2002 förvärvades Anderssons sågverk i Borgstena. VIDA hade redan försäljningskontor på den engelska marknaden men förvärvet innebar att man tillsammans fick en betyligt starkare position. Varannan takstol som monteras i Storbritannien idag kommer från VIDA.

VIDA Paper
2006 kom Lessebo bruk in i VIDA-familjen efter konkursen av Klippan. Bruket fick namnet VIDA Paper och tillverkade obestruket finpapper och färgat papper, klassade som ett av Europas miljövänligaste, samt dissolvingmassa som användes bl.a vid textilproduktion. Under senhösten 2012 tvingades styrelsen för VIDA Paper AB ansöka om företagsrekonstruktion. Anledningen till ansökan var kreditgivande bank har valde att säga upp krediterna till VIDA Paper AB med omedelbar verkan, trots att VIDA Paper AB fram till dess fullgjort samtliga sina betalningar utan anmärkning. Bolaget gick inte rädda utan försattes i konkurs i december 2012.

Under våren 2010 skedde ett generationsskifte i koncernen. Christer Johansson gick i pension och Måns Johansson tillträdde som vice koncernchef.

VIDA HN AB & VIDA Building AB
2011 förvärvades sågverket VIDA HN AB i Hästveda som i huvudsak levererar trävaror till den Holländska marknaden. Under samma år förvärvades även Villafabriken, numera VIDA Building, med ambitionen att lära sig mera om träprodukter i husbranschen.

Förvärv i Nössemark
2015 köper VIDA-koncernen Moelven Nössemark Trä AB vilket blir VIDA Nössemark AB. Anläggningen ligger i Nordvästra Dalsland ca 10 km från norska gränsen. Här tillverkas produkter uteslutande ur klentimmer. Produkterna kompletterar och faller väl in i VIDAs produktsortiment.

Det var slutet på början av vår historia och kanske också en förklaring till vad vi står för idag.