VIDA vill köpa ditt timmer. Kontakta din lokala inköpare redan idag!

Vi har ett löpande behov av Ert timmer!


VIDA Skog är koncernens egna inköpsbolag med ett 40-tal lokala inköpare. Totalt anskaffar vi ca 3,9 miljoner m3fub rundvirke årligen. 2,7 miljoner av denna volym är sågsortiment. Huvuddelen av råvaran köps från privata skogsägare i södra Sverige. Vår vision - Sveriges bästa råvaruleverantör!

VIDAs sågverk

I koncernen finns 9 sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Alla våra sågverk är tekniskt avancerade och modernt utrustade. De är alla specialiserade för att nyttja din råvara maximalt och för att producera det marknaden efterfrågar. Genom ett nära samarbete mellan våra slutkunder, sågverk och inköpare skapas förutsättningar för bästa försäljningspris på världsmarknaden. Det skapar i sin tur en ökad betalningsförmåga gentemot dig som leverantör. Läs mer om VIDAs sågverk >> 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt