Produktutveckling


VIDA Packaging bygger på en lång tradition av innovativ produktutveckling. I nära samarbete med kunder och leverantörer arbetar vi aktivt med vidareutveckling av både gamla och helt nya produkter.

I vår produktutveckling strävar vi efter en optimal kombination av funktion, kostnad och miljöhänsyn. Detta möjliggörs av att vi arbetar med utvecklingen hela vägen från skog till slutanvändare och vidare till återvinning av produkten.


Pallkragar

Pallkragar från VIDA

Lastpallar

Lastpallar från VIDA

Lock & mellanlägg

lock och mellanlägg VIDA Packaging

Kabeltrummor

Kabeltrummor från VIDA

Specialemballage

Specialemballage från VIDA

Kompositprodukter

Kompositprodukter pallkloss VIDA

Lager & logistik

Lager och logistik träemballage VIDA

Emballagetvätt

Emballagetvätt industrirekond VIDA