kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöpolicy


VIDA Packaging AB och var och en av våra anställda skall ha som mål att alltid tillgodose varje enskild kunds specifika önskemål.

Detta gör vi genom att i vårt arbete med utveckling - produktion och försäljning av förpackningar och tjänster, alltid sträva efter att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt och med rätt kvalitet. Vi skall i vår produktionsprocess och vid utformning av våra produkter eftersträva att minska den totala miljöbelastningen i ett nära samarbete mellan våra anställda, kunder och leverantörer.

Gällande lagstiftning, samt regelverk inom de system vi är certifierade enligt, skall ses som en miniminivå som skall uppfyllas och där så är motiverat överträffas.

Företaget arbetar för att förebygga förorening av miljön genom ständig förbättring av inköp och produktionsprocess.

Det är vår övertygelse att vägen till framgång bygger på ständig förbättring inom områdena teknik, kvalitet och miljö - där effekten av många små förbättringar genomförda av hela organisationen skapar bestående värden för både kunder och miljö.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Pallkragar

Pallkragar från VIDA

Lastpallar

Lastpallar från VIDA

Lock & mellanlägg

lock och mellanlägg VIDA Packaging

Kabeltrummor

Kabeltrummor från VIDA

Specialemballage

Specialemballage från VIDA

Kompositprodukter

Kompositprodukter pallkloss VIDA

Lager & logistik

Lager och logistik träemballage VIDA

Emballagetvätt

Emballagetvätt industrirekond VIDA