VIDA stödjer Ride of Hope


Ride of Hope cyklar inom och utanför Sveriges gränser för skaffa medel till fortsatt forskning inom barncancer, för de sjuka barnen och deras familjer.

undefined