Spillvirke från VIDA förgyller skolgården


En trädkoja byggd av spillvirke från VIDA förgyller skolgården!

Magnus Lindvall, fritidspedagog på Växjö Internationella Grundskola kontaktade i våras VIDA för att kunna förverkliga sin idé. Att bygga en trädkoja i den outnyttjade skogsdungen bakom skolan. Skolgården som till stora delar består av asfalt saknade kreativa lekytor. En koja och på sikt kanske även en äventyrbada är hans vision för att förgylla skolgården.

VIDA sponsrade med spillvirke och projektet kunde påbörjas. Våren 2015 fick eleverna rita sina drömkojor. Därefter skedde en röstning och en röstlängd gjordes för att säkerställa att det hela gick rätt till. En vinnare korades med en rösts marginal och en ritning på kojan togs fram. Den blir ca 5 m hög 2,8 m lång och 2 m bred. Det blir två våningar med ett trägolv i plan 2. Eleverna och skolans personal påbörjade kojbygget i början av augusti. 

undefined

Natalie som nu börjar 4:an och hennes lillebror Lucas, 8 år sprudlar av energi och snickarglädje. Vad är då det roligaste med kojan?

- Att bygga! svarar Natalie.

- Att kojan har två våningar, en kiosk och att man kan klättra här, svarar Lucas.