Sök sponsring


VIDA är inget vanligt företag. Vi är ett företag som vill ta ansvar för platserna vi finns på och verka för en levande landsbygd där man kan leva och bo på samma villkor som i övriga Sverige.

Vi tar vårt lokala engagemang på allvar och vi försöker fördela vår sponsring på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt, men vi kan inte vara med och stödja allt. Därför har vi klara mål med vår sponsring – vi ska uppfattas som en positiv kraft i vårt verksamhetsområde och bidra till en levande landsbygd. Vi vill också skapa kännedom och stärka vårt varumärke. Sponsringen skall vara till nytta för företaget, våra medarbetare och/eller våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Hur man ansöker

Vi behandlar inkomna ansökningar vid fyra tillfällen per år.
Ansökningsdatum är årligen 28 februari, 31 maj, 30 september och 30 november. Efter sista ansökningsdatum kan man förvänta sig ett svar inom 1 månad.  

Villkor sponsring

Vi känner oss stolta när vi bidrar till framgångar och förbättringar inom de områden vi sponsrar, men sponsring är ett ömsesidigt ansvar och samarbete för dem som berörs. Vår sponsring skall:

 • Alltid baseras på ansökan via vår hemsida.
 • Skapa god PR och stärka VIDAs varumärke. Varumärket skall få en mycket god exponering.
 • Nå breda grupper i samhället, med fokus på barn och ungdomar.
 • Resultera i lokal nytta för bygden och skogsägarna i form av aktiviteter och affärer.
 • Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.
 • Vara långsiktig.

Mervärden för VIDA

Vi vill att vår sponsring ska synas och innehålla mervärden för VIDA genom till exempel:

 • Att vår logotype syns i sponsorpartners marknadsföring och webbplats
 • Att vi har möjlighet till exponering på plats vid större evenemang för att till exempel möta publik, ungdomar, föräldrar och medlemmar
 • Att vi har rättighet att omnämna sponsorpartnern i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats och i sociala medier

Vi sponsrar inte:

 • Passiv och rutinmässig sponsringsverksamhet
 • Extrema verksamheter som strider mot VIDAs värderingar kring etik, moral och miljö
 • Enskilda individer utan stor spridningsmöjlighet 
 • Riskfyllda verksamheter som exempelvis vissa motor-, äventyrs- och kampsporter 
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Föreningar eller verksamheter med partipolitisk eller religiös verksamhet.

Återbetalning

Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

Klicka här för att ansöka!