Insamling för människor på flykt


Under oktober 2015 gjorde VIDA en stor insamling till förmån för alla människor på flykt. Den summan som VIDAs anställda tillsammans samlade in, samma summa skänkte VIDA som koncern. Santhe Dahl, koncernchef skänkte även lika mycket privat. Slutsumman på 121 125 kr överlämnades till UNHCR.