VIDA gör skillnad


 

Vi ser vikten av att landsbygden hålls levande och är attraktiv att bo på!

VIDA är en stor arbetsgivare med ca 900 anställda fördelat på ett 20-tal mindre orter. Varje VIDA-anställd skapar indirekt sysselsättning för ytterligare 3-4 personer. Vi har ett stort socialt ansvar och arbetar ständigt med att stärka vårt lokala engagemang.

Vår verksamhet är en viktig del för den svenska välfärden!

VIDA står för ca 10% av Sveriges export av trävaror. Vår exportintäkt är cirka 10 miljoner per dag. Genom att bruka och ta vara på våra skogliga tillgångar skapar vi växande värden för dig som skogsägare, för den svenska välfärden via industrin och inte minst för miljön.

Vår verksamhet är en viktig pusselbit för ett bättre klimat!

Vi brukar skogen - vi förbrukar den inte. Skogen och produkter från skogen binder koldioxid och minskar växthuseffekten. Råvaran är förnybar, produkterna återvinningsbara och går aldrig till deponi utan ger ny energi. Skogen är en fantastisk tillgång om vi fortsätter att bruka den som vi gör - på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Läs mer om VIDAs miljöarbete >>

Vi vill sprida glädje och uppfylla drömmar!

Det känns fantastiskt att ha möjlighet att sponsra 100-tals lokala föreningar och även på andra sätt kunna bidra till välgörande ändamål. I menyn till vänster hittar du några exempel på hur vi sprider glädje, uppfyller drömmar och gör skillnad!