Visste du detta om VIDA

Snabbfakta om VIDA


 • VIDA exporterar virke till 5 världsdelar - Europa, Australien, Asien, Afrika och USA
 • Vi står för ca 10% av Sveriges export av trävaror
 • Vår exportintäkt är 10 miljoner kronor per dag
 • 90% av det virke som exporteras från hamnen i Karlshamn kommer från VIDA
 • Under ett dygn kommer det drygt 300 lastbilar med timmer till våra 9 sågverk
 • Virket till varannan takstol i Storbritannien kommer från VIDA
 • Vi har ett eget lok med 150 vagnar. Cirka 25% av VIDAs totala trävarutransporter sker med vårt tåg
 • VIDA producerar årligen 65 000 ton pellets under varumärket VIDA Pellets och 1.7 miljoner spånbalar under varumärkena VIDA Stallströ och VIDA Lantbruksströ
 • Med VIDA Pellets värms ca 12 000 villor/år (förädlat i egen regi)
 • VIDA tillverkar upp till 10 000 lastpallar/dygn, ca 1 000 kabeltrummor/dygn och 14 000 pallkragar/dygn
 • VIDA Building producerar ca 20 villor och 130 enheter till flerbostadshus/år
 • 1 VIDA anställd skapar direkt sysselsättning för ytterligare 3-4 personer

Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skogsskötsel & Rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Trävaror

Förädlade trävaror från VIDA

Takstolar

Takstolar, konstruktionsvirke till takstolar från VIDA

Pallkragar, lastpallar, kabeltrummor

Träemballage, pallar, pallkragar, kabeltrummor VIDA

Pellets & strö

Beställ VIDA Stallströ, VIDA Lantbruksströ och VIDA Pellets

Hustillverkning

Hustillverkning byggelement Villa VIDA

Biobränsle

Biobränsle, GROT VIDA Energi