VIDAs verksamhetsområden


VIDAs produktion är inriktad på fyra verksamhetsområden; sågade trävaror, emballage, bioenergi och hustillverkning.

Sågade trävaror

Koncernen sågar 1.7 miljoner m3 årligen på 9 sågverk, tekniskt avancerade och modernt utrustade. Produktionen består i huvudsak av konstruktionsvirke. Våra kunder återfinns i hela världen och ca 75% av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av trävaror sker via försäljningsbolaget VIDA Wood. VIDA köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget VIDA Skog. Totalt anskaffas ca 3,9 miljoner m3fub årligen. Koncernen har de senaste åren kraftigt specialiserat de olika enheterna mot specifikt sortiment och marknad för att minska kostnaderna i en allt mer konkurrensutsatt global marknad. Stora satsningar på logistik med bl a eget tåg, egna distributionslager och försäljningsbolag i en rad länder har också genomförts under de senaste åren.

Läs mer om VIDA Wood >>

Kontakta VIDA Wood >>

Emballage

VIDA Packaging är Nordens ledande och modernaste tillverkare av träemballage - lastpallar, pallkragar, kabeltrummor mm. Genom ett nätverk av egna produktionsanläggningar och ett brett sortiment kan kunden erbjudas en komplett logistiklösning. Anläggningar är geografiskt väl spridda över Sverige och ger både närhet till kunden och stordriftsfördelar med rationell produktion. Ett brett sortiment av produkter i olika material, ger oss möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar för varje enskilt behov. Genom närheten till VIDA koncernens sågverk finns en stabil och säker råvarutillgång, som gör att vi kan vara en långsiktigt pålitlig partner för våra kunder. VIDA Packagings kunder återfinns över hela Europa inom ett stort antal olika branscher.

Läs mer om VIDA Packaging >>

Kontakta VIDA Packaging >>

Bioenergi

VIDA Energi leder koncernens satsning på bioenergimarknaden. Genom att tillvarata de produkter som uppstår både vid avverkning och vid vidareförädling i sågverken kan dessa förädlas till förnybar energi i form av energimässigt effektiva produkter som t ex skogsflis och stamvedsflis. VIDA Energi levererar årligen 2 milj m3s produkter för energiändamål.

VIDA Energi är också en av landets största leverantörer av högklassig pellets. Med en årlig produktion om ca 60 000 ton levererar vi pellets till större delen av södra Sverige, samt att du finner vår packade produkt hos ett antal återförsäljare.

VIDA Energi tillverkar även VIDA Stallströ och VIDA Lantbruksströ. Rena naturprodukter av kutterspån som är optimala för hygien och renhållning i stall. VIDA Stallströ och Lantbruksströ säljs i ca 1,7 miljoner balar och står för ca 20 procent av vår totala omsättning.

Läs mer om VIDA Energi >>

Kontakta VIDA Energi >>

VIDA Building

På VIDA Building bygger vi hus på småländskt vis. Effektivt med omtanke och känsla för service och kvalitet. Vi bryr oss om detaljer, om tidplaner, kommunikation och ekonomi.

Våra konstruktörer är noggranna, på gränsen till petiga. Detta gör att vi hela tiden hittar nya tekniska lösningar för olika detaljkonstruktioner som gör ditt hus rustat för väder och vind, ger det lång hållbarhet och samtidigt gör det behagligt att bo i.

Vår verksamhet präglas av ordning och reda. Nära relationer till våra samarbetspartners gör att du kan känna dig trygg och säker på att du får just det drömhus du tänkt dig.

Läs mer om VIDA Building >>

Kontakta VIDA Building >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skogsskötsel & Rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Trävaror

Förädlade trävaror från VIDA

Takstolar

Takstolar, konstruktionsvirke till takstolar från VIDA

Pallkragar, lastpallar, kabeltrummor

Träemballage, pallar, pallkragar, kabeltrummor VIDA

Pellets & strö

Beställ VIDA Stallströ, VIDA Lantbruksströ och VIDA Pellets

Hustillverkning

Hustillverkning byggelement Villa VIDA

Biobränsle

Biobränsle, GROT VIDA Energi