VIDAs verksamhet & strategi

En ledande aktör inom träindustrin


Verksamhetsidé

VIDA utvecklar och förädlar miljöcertifierad skogsråvara till kundanpassade produkter med kompletta logistiklösningar på en global marknad. Våra affärsområden utgörs av sågade trävaror, träemballage, strö- och pelletstillverkning, bioenergi och hustillverkning.

Strategi

Med innovativa och okonventionella lösningar skall VIDA fortsatt vara en ledande aktör inom träindustrin som med omtanke för skogsägare, leverantörer, medarbetare och övriga samhället skall upprätthålla en långsiktigt hållbar skogsnäring.

Tillväxt

VIDA skall växa genom organisk tillväxt och förvärv för att kunna svara mot nya kundbehov och nya marknader och samtidigt växa med befintliga kunder. Genom ständig produktutveckling i nära samarbete med kunden skall VIDA kunna erbjuda attraktiva och innovativa produkter som är värde- och utbyteshöjande.

Produktion

Skapa hög effektivitet och kvalitet i produktionen med hög specialiseringsgrad på respektive enhet samt modernt utrustade produktionsenheter genom hög investeringsgrad.

Råvaruförsörjning

Skapa en långsiktig relation med våra virkesleverantörer genom hög servicegrad och ett komplett utbud av skogliga tjänster.

Miljö

VIDA arbetar för att ständigt minska belastningen på miljön i våra dagliga beslut genom kommunicerade och enhetliga mål. Varje VIDA-enhet arbetar kontinuerligt för ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö på respektive produktionsenhet.

Socialt ansvar

VIDA skall vara en god affärspartner och aktör i samhället. Genom ett engagerat och nära ledarskap utveckla och motivera våra medarbetare. Vi ska utöka vår roll i samhället och på de orter vi verkar samt ligga i framkant i vårt agerande offentligt för att upplevas som attraktiv arbetsgivare.
  

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skogsskötsel & Rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Trävaror

Förädlade trävaror från VIDA

Takstolar

Takstolar, konstruktionsvirke till takstolar från VIDA

Pallkragar, lastpallar, kabeltrummor

Träemballage, pallar, pallkragar, kabeltrummor VIDA

Pellets & strö

Beställ VIDA Stallströ, VIDA Lantbruksströ och VIDA Pellets

Hustillverkning

Hustillverkning byggelement Villa VIDA

Biobränsle

Biobränsle, GROT VIDA Energi