Uppförandekod


Vida ska vara en ansvarsfull arbetsgivare som respekterar mänskliga rättigheter, människors säkerhet och hälsa samt tar hänsyn till miljön. Denna uppförandekod ska vara en vägledning för hur vi ska agera i olika situationer. Läs hela uppförandekoden här