Vida Vislanda når magisk gräns


Sågverket i Vislanda är det äldsta inom Vida-koncernen. Det startade för 150 år sedan, då som en ångsåg, av entreprenören Ingmar Svensson.

Den 20 december klarade sågverket i Vislanda en magisk gräns, att såga 300 000m3 sågade trävaror på ett år. Det är inte bara första gången sågverket i Vislanda klarar gränsen utan det är också första gången något av sågverken i koncernen klarar det.

”Under hela året har vi haft en bra produktion men i november slog vi alla rekord. Då sågades totalt 31 594 m3sv, vilket motsvarar en takt på 89,5 m3sv/h. Det är en månadsvolym och produktionstakt som vi aldrig tidigare har nått upp till. Produktionstakten är ett kvitto på våra medarbetares strävan att hela tiden bli bättre i det vi gör. Att vi sedan i december skulle nå över 300 000 m3 sågade trävaror är ytterligare ett kvitto på duktiga medarbetare och att vi har ett gemensamt fokus på företaget, säger Karl Lagerbielke, VD Vida Vislanda.”

Henrik Borg som arbetar som skiftledare på sågverket i Vislanda säger ”Det som imponerar mest är att så få personer, på så många avdelningar, kan göra så mycket tillsammans. På 2-skiftsproduktion dessutom. Det gör att man blir stolt.”