VIDA Packaging har fått utmärkelsen Volvo Cars Quality Excellence (VQE)


VIDA Packaging AB har blivit tilldelad en utmärkelse inom ramen för Volvo Cars Quality Excellence (VQE) Award 2017.

VIDA Packaging AB har blivit tilldelad en utmärkelse inom ramen för Volvo Cars Quality Excellence (VQE) Award 2017. Utmärkelsen instiftades för erkännande av utomordentliga insatser utförda av leverantörer som har gjort något extra och bidragit till den världsberömda fordonstillverkarens framgångar. För att bli nominerad skall ett företag bland annat leverera rätt mängd och i rätt tid. Leverantören skall driva utvecklingen och över tid hålla kvalité. Tungt väger även miljömedvetenheten och att företaget bidrar till ett hållbart samhälle.

"Att bli nominerad till detta pris är en stor ära och ett erkännande av att vi på VIDA har en hög kvalité. Vi är glada att Volvo Cars uppmärksammar hållbarhetsfrågan som är väldigt viktig även för oss och något som vi jobbar med varje dag. Vi tackar Volvo Cars för ett gott samarbete samt alla i vår organisation vars stora engagemang har varit avgörande för utmärkelsen”, säger Claes Arvidsson, VD VIDA Packaging.

Utmärkelsen delades ut under en ceremoni hos Volvo Cars den 25 januari 2017 där Claes Arvidsson och Sandra Andersson från VIDA Packaging deltog.

För mer frågor kontakta:
Claes Arvidsson, 0703305229, VD VIDA Packaging.