Vida höjer timmerpriserna


Vida höjer priserna på normaltimmer och korttimmer (kubb) till marknadsmässigt attraktiva priser.

Detta i kombination med tävlingen Vida arrangerar om en resa till Skottland gör det extra attraktivt för skogsägare att sälja nu.

Ring din inköpare, eller 0472-439 00, för att få reda på mer.