VIDA går in som delägare i Ryssbygymnasiet


Tillsammans med Rottne Industri går VIDA i höst in som delägare i Ryssby-gymnasiet under förutsättning att allt beslutats som överenskommet.

Skolan erbjuder utbildningar inom Jakt & Viltvård, Naturvetenskap, Restaurang & Livsmedel, Skogsbruk och Natur & Äventyrsturism.

 – Det känns viktigt och inte minst roligt att ha ett nära samarbete med utbildningar inom skog. Att tillsammans med en lokal, stark partner som Rottne Industri stödja en skola med lång tradition och ett gott renommé känns mycket bra. För oss är det viktigt att vara med och påverka innehållet i skogliga utbildningar och på så sätt säkerställa att vi får fram duktiga entreprenörer till skogsnäringen. Ett nära samarbete med skolan där vi kan tillföra vår kunskap från industrin, erbjuda studiebesök och praktikplatser gynnar alla parter, säger Santhe Dahl koncernchef VIDA.

VIDA och Rottne Industri kommer vardera ha en styrelseledamot i Ryssbygymnasiets styrelse. Ärendet slutbehandlas av Landstingsfullmäktige den 29/10.

För mer information, vänligen kontakta:

Santhe Dahl, Koncernchef VIDA
e-post: santhe.dahl@vida.se
Tfn: +46 (0)70 55 130 55

eller

Lotta Fonsell, Informationschef VIDA
e-post: lotta.fonsell@vida.se
Tfn: 070-22 755 67

På bilden från vänster: Rolf Andersson, VD Rottne Industri AB, Mikael Rissvik, Rektor Ryssbygymnasiet, Sanhte Dahl, koncernchef VIDA AB

www.ryssbygymnasiet.se

www.rottne.com