VIDA förvärvar Rörviks sågverk i Tranemo


VIDA koncernen förvärvar Rörviks sågverk och impregneringsanläggning i Tranemo. Övertagandet kommer att ske den 1 september 2016.

-Förvärvet av klentimmersågen i Tranemo passar väl in i vår befintliga sågverksstruktur då den ligger mitt mellan våra klentimmerverk i Alvesta och Nössemark och den blir ett bra komplement till normaltimmersågen i Borgstena. Tranemo har dessutom en modern impregneringsanläggning som ligger i nära anslutning till vårt furusågverk i Hestra vilket gör att vi kan öka förädlingsgraden ytterligare, säger Santhe Dahl koncernchef VIDA.

Rörvik Timber Tranemo är ett renodlat kubbsågverk med en årskapacitet på 75 000 m3 sågad vara. Här finns även en tryckimpregneringsanläggning med en årskapacitet på 80 000 m3. Rörvik Timber har efter försäljningen tre sågverk på höglandet runt Vetlanda samt två sågverk i Östergötland. 

-Vi har under flera år försökt hitta bra strukturella lösningar för sågverksindustrin. Tranemosågens geografiska läge passar bättre för VIDA då de har en närliggande anläggning i Hestra. Dessutom kompletterar de båda anläggningar varandra väl så vi ser det som en bra lösning, säger Per Rodert koncernchef Rörvik. 

Några större förändringar i verksamheten i och med förvärvet planeras inte. Övertagandet kommer att ske den 1 september 2016.

-Med fler anläggningar med olika inriktningar inom VIDA kan en ytterligare specialisering ske. Förvärvet kommer att stärka konkurrenskraften och effektiviteten i både Tranemosågen och i VIDAs befintliga anläggningar, avslutar Santhe. 

Ytterligare information lämnas av VIDAs koncernchef Santhe Dahl tfn 070-551 30 55 och Per Rodert, koncernchef Rörvik Timber, 070-593 11 45.