VIDA 150 år


Under 2017 har VIDA firat att vi har 150-åriga anor då sågverket i Vislanda startade 1867.