Vårt bidrag för att hjälpa människor på flykt


Vår insamling till förmån för människor på flykt resulterade i en slutsumma på 121 125 kr som nu har överlämnats till UNHCR.