Varsel på VIDAs anläggningar i Vislanda och Hjältevad


Vi bedömer att konsumtionen av trävaror i Europa och USA kommer att fortsätta vara på en låg nivå under lång tid. Detta i kombination med en stark svensk krona gör att vi kommer att reducera produktionen från 3 till 2 skift på våra anläggningar i Vislanda och Hjältevad.

Neddragningen innebär att vi varslar ca 20 personer på vardera anläggning, dvs totalt ca 40 personer. Förhandlingar med facken inleds omgående.

För mer information, vänligen kontakta:
Santhe Dahl, Koncernchef
e-post: santhe.dahl@vida.se
Tfn: 070-551 30 55

Alt:
Lotta Fonsell, Informationschef
e-post: lotta.fonsell@vida.se
Tfn: 070-227 55 67